Τα στελέχη του ΒΙΑ-ΣΤΟΠ πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης στις γυναίκες πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη Δομή της Ν. Απολλωνίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη διερμηνεία. 

Οι αραβόφωνες, φαρσόφωνες και Αφρικανές γυναίκες ενημερώθηκαν σε τρεις αντίστοιχες ομάδες πάνω στην ενδοοικογενειακή βία, τα νομικά τους δικαιώματα και την προστασία που δικαιούνται στην Ελλάδα.