Ευχαριστούμε πολύ τους Detectives Lee Barnard και David Tate από τη Metropolitan Police για μια εβδομάδα γεμάτη επιμόρφωση πάνω στις τεχνικές συνέντευξης ανηλίκων μαρτύρων. 

A big thanks to Detectives Lee Barnard and David Tate from the Metropolitan Police for a week's worth of training on interviewing techniques.