Σε ανταπόκριση των νέων μέτρων που έχουν αναγγελθεί για την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνουμε τα εξής μέτρα:
1. Διακοπή των ομαδικών θεραπειών για το μήνα Μάρτιο
2. Ατομικές συνεδρίες θα λαμβάνουν χώρα διαμέσω διαδικτύου
3. Αναβολή παρουσιάσεων σε σχολεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων και εκπαιδευτικούς
4. Η νομική συμβουλευτική θα λαμβάνει χώρα τηλεφωνικά
5. Τα επείγοντα περιστατικά θα συνεχίζουν να διαχειρίζονται σε συνεργασία με τις ανακριτικές και κοινωνικές αρχές. 

 

Συμβουλεύουμε ηρεμία, να ακολουθείτε τις οδηγίες των επισήμων κρατικών φορέων και να προστατεύετε τον ευατό σας και τους συμπολίτες σας.