ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Απολογισμός Δράσεων 2015

Κατά τη διάρκεια του 2015, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «Βία STOP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:

Περισσότερα