ΝΕΑ

Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», σε συνεργασία με Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης,

την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 και ώρα 8:30πμ στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Πρόληψη Ενδοσχολικής Βίας». Την ημερίδα θα παρακολουθήσουν οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των ΜΚΟ/ΓΟ’ Α’ και Β’ Κύκλος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος της Πράξης είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).