ΝΕΑ

Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας,

διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 09:00πμ στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας από τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας». Η ημερίδα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ιατρικά, παραϊατρικά και ψυχοκοινωνικά επαγγέλματα, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των ΜΚΟ/ΓΟ’ Α’ και Β’ Κύκλος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος της Πράξης είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).