ΝΕΑ

Αναφορά του ειδικού μας συμβούλου Νίκου Καραγιαννίδη από το "Department of State - Office of Global Women's Issues".

Παρακάτω θα βρείτε το αρχικό κείμενο (αγγλικά) από την σελίδα του "Department of State - Office of Global Women's Issues" στο Facebook.

"When Nikos Karagiannidis retired from his job as a police officer, he didn’t stop working. Instead, he became a full-time champion working to end gender-based violence in Greece.

Today Nikos teaches women self-defense and helps survivors of domestic violence work with police. He continues to work with police to make sure domestic violence cases are pursued properly, and he speaks to the public about police protocol in these kinds of cases. And Nikos works with high school students on how to deal with violence from a partner."