ΟΜΑΔΑ

Ομάδα

Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου - Πρόεδρος 

Ελένη Φώτου, Υπ. Διδάκτωρ - Δικαστική Ψυχολόγος

Δρ. Σπυρίδων Κουτσούκης - Ειδικός Ιατροδικαστής

Δρ. Γεώργιος Φιλιππίδης - Κοινωνικός Λειτουργός

Δρ. Νικόλαος Πετρόπουλος - Εγκληματολόγος

Νικόλαος Καραγιαννίδης, ΜSc - Αστυνόμος Α' ε.α. Ειδικός Σύμβουλος