ΟΜΑΔΑ

Ομάδα

Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου - Πρόεδρος

Ελένη Φώτου, Υπ. Διδάκτωρ - Δικαστική Ψυχολόγος

Δρ. Σπυρίδων Κουτσούκης - Ειδικός Ιατροδικαστής

Νικόλαος Καραγιαννίδης, ΜSc - Αστυνόμος Α' ε.α. Ειδικός Σύμβουλος