ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Ενδοοικογενειακή Βία

Ενδοοικογενειακή βία θεωρείται η τέλεση κάθε αξιόποινης πράξης, σε βάρος μέλους της οικογένειας. Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται. (Ν. 3500, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2006)

Η Ελληνική κοινωνία απαγορεύει τη χρήση βίας ανάμεσα σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, εφόσον αυτά συνοικούν. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι σύντροφοι, αδέλφια, γονείς, και γενικά όλοι οι συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας.

- Οικογένεια ορίζεται ως άτομα που συνοικούν, συζύγους, γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους.
- Απαγορεύεται η βία σε βάρος ανηλίκου ως μέσο σωφρονισμού ή η βία ενώπιον ανηλίκου.
- Η ενδοοικογενειακή βία συνιστά τεκμήριο κλονισμού του γάμου.
- Οι δάσκαλοι και καθηγητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν αντιληφθούν περιστατικό βίας.
- Τιμωρείται βαρύτερα η απειλή ή ο εξαναγκασμός του θύματος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Ο εξαναγκασμός σε ερωτική πράξη θεωρείται έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας.

Η βία μέσα στην οικογένεια παίρνει πολλές μορφές, οι πιο συνήθεις από τις οποίες είναι:

Σωματική -> οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά που προκαλεί σωματικές βλάβες
Λεκτική -> λεκτικά επιθετική συμπεριφορά
Ψυχολογική/συναισθηματική -> συμπεριφορές που στοχεύουν στο να προκαλέσουν στο θύμα έντονα συναισθήματα, συνήθως τύψεις ή υποτίμησης.
Σεξουαλική -> οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά που συμπεριλαμβάνει τη γενετήσια ελευθερία/αξιοπρέπεια και ακεραιότητα του θύματος.
Κοινωνική -> αποτρεπτικές συμπεριφορές που στοχεύουν στην απομόνωση του θύματος
Πνευματική -> συμπεριφορές που στοχοποιούν τις πεποιθήσεις, αντιλήψεις ή θρησκευτικές απόψεις του θύματος.

Παραδείγματα Βίας

- Βρισιές ή υποτιμητικές κουβέντες
- Παρεμπόδιση ή αποτροπή του συντρόφου να επικοινωνήσει με την οικογένεια ή τους φίλους.
- Στέρηση χρημάτων ( να μην επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση σε χρήματα)
- Αποτροπή του συντρόφου στην εύρεση και άσκηση επαγγέλματος
- Απειλές για σωματική βία ή άσκηση σωματικής βίας
- Σεξουαλικές επιθέσεις
- Εκφοβισμός
- Παρενόχληση

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ

- Η ενδοοικογενειακή βία δεν υφίσταται στη δική μου κοινότητα
- Η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει μόνο σε άτομα που ανήκουν σε φτωχές οικογένειες και σε περιθωριοποιημένες ομάδες.
- Μερικούς ανθρώπους αξίζει να τους χτυπάνε
- Η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση ουσιών, το στρες και η ψυχική νόσος είναι παράγοντες που προκαλούν ενδοοικογενειακή βία
- Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα προσωπικό πρόβλημα ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο.
- Αν πραγματικά ήταν τόσο άσχημα, απλά θα έφευγε.

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΙ

- Τα θύματα μπορεί να είναι άτομα κάθε ηλικίας, φύλου, φυλής, κουλτούρας, θρησκείας, μορφωτικού επιπέδου, επαγγέλματος ή οικογενειακής κατάστασης. Η κακοποίηση δεν αξίζει σε κανέναν. Ο μόνος υπεύθυνος για τη βία είναι ο θύτης.
- Το αλκοόλ, η χρήση ουσιών και το στρες δεν προκαλούν την ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί να συνυπάρχουν με τη βία αλλά δεν την προκαλούν. Η ενδοοικογενειακή βία σπάνια οφείλεται σε κάποια ψυχική νόσο αν και η τελευταία χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη βίαιη συμπεριφορά.
- Όλοι επηρεάζονται από την ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δε φεύγουνε. Το ότι δε φεύγουνε δε σημαίνει πως η κατάσταση είναι εντάξει ή ότι το θύμα θέλει να κακοποιείται. Η πιο επικίνδυνη στιγμή για μια γυναίκα που κακοποιείται είναι όταν προσπαθήσει να φύγει.

ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ ΖΩΕΣ. 

Υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα βίας:  

- Νομική Βοήθεια
- Νομική Συμβουλευτική
- Ιατρική Βοήθεια
- Ψυχολογική Υποστήριξη
- Βραχεία Φιλοξενία
- Κοινωνική Φροντίδα
- Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου Εξόδου από το Βίαιο Περιβάλλον

Συντροφική Βία

Η βία ανάμεσα στους ερωτικούς συντρόφους ονομάζεται συντροφική βία. Αν και νομικά δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην ενδοοικογενειακή βία και τη συντροφική βία, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα κίνητρα, τις επιπτώσεις και τη διαχείριση των περιστατικών βίας. Στη συντροφική βία συμπεριλαμβάνονται και οι τέως σύντροφοι.