ΝΕΑ

Στις 22 Μαΐου 2020 η δικηγόρος του Βία-ΣΤΟΠ, Ευγενία Αυγίτσου, έκανε παρέμβαση στην ειδική επιτροπή  Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η παρέμβασή της εστίασε στην ποινική διαμεσολάβηση και το πρόγραμμα θεραπείας δραστών που εφαρμόζεται από το Βία-ΣΤΟΠ από το 2012 με μεγάλη επιτυχία.