ΔΡΑΣΕΙΣ

 

1. Βασικοί στόχοι διαγωνισμού

● Οι νεαροί συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν με οποιοδήποτε μέσο επιθυμούν και έχουν διαθέσιμο (φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, έξυπνες συσκευές κλπ) φωτογραφία ή βίντεο διάρκειας 3 ́ λεπτών σχετικό με την ενδοσχολική βία, με όποια μορφή την αντιλαμβάνεται ο κάθε μαθητής (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, ηλεκτρονικός εκφοβισμός κλπ) είτε σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
● Όλοι οι συμμετέχοντες είναι δεδομένο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού που αναφέρονται παρακάτω:

2. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού

● Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου του Νομού Καβάλας.
● Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.
● Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα μπορεί να στείλει μία (1) φωτογραφία, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη.
● Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα μπορεί να στείλει ένα (1) βίντεο, διάρκειας 3 ́ λεπτών.
● Καθένας μπορεί να συμμετέχει και με φωτογραφία και με βίντεο.
● Οι ψηφιακές φωτογραφίες ή το βίντεο επιτρέπεται να είναι προϊόντα επεξεργασίας.
● Κάθε φωτογραφία ή βίντεο θα πρέπει να συνοδεύεται με τα στοιχεία των παιδιών (πραγματικά ή ψευδώνυμο), τάξη, σχολείο και περιοχή.
● Προαιρετικά κάθε φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να ακολουθείται από ένα σύντομο μήνυμα σχετικά με το περιεχόμενο της φωτογραφίας/βίντεο.
● Οι διαγωνιζόμενες φωτογραφίες και τα διαγωνιζόμενα βίντεο «θα ανεβαίνουν» στη σελίδα μας στο facebook, «BIA-STOP» σε ειδική πλατφόρμα.
● Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Τρόπος ανάδειξης νικητών διαγωνισμού

● Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα βαθμολογηθούν από κριτική επιτροπή, που θα αποτελείται από τα μέλη της ομάδας παρέμβασης σχολικού εκφοβισμού και από διαδικτυακή ψηφοφορία (likes που θα συγκεντρώσουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο στη σελίδα στο facebook «BIA-STOP».
● Οι ημερομηνίες κατάθεσης φωτογραφίας και βίντεο θα είναι: από 1/11/2014 έως 5/4/2015.
● Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την πρώτη βδομάδα του Μαΐου 2015, στο διαδίκτυο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

4. Έπαθλα:

Τα δώρα για τους νικητές θα ανακοινωθούν προσεχώς.