Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», διοργανώνει

την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:00πμ στο αμφιθέατρο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ημερίδα με τίτλο: «Το Φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας».

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των ΜΚΟ/ΓΟ’ Α’ και Β’ Κύκλος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος της Πράξης είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).